Regulamin

 

Sprzedający Eurofolie.pl  J.Wzorek, T.Nowak Spółka Cywilna zwany dalej usługodawcą

zarejestrowany pod adresem: 52-319 Wrocław, Ul. Karmelkowa 66, Nip 8943088627

 

Kontakt :

Adres e mail: [email protected]

Telefon: 666 111 096

 

 

Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest

Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie

realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.eurofolie.pl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ww.eurofolie.pl.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.eurofolie.pl.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (zawierają podatek VAT). W/w. ceny nie obejmują kosztów transportu (koszty transportu określone są w dalszej części niniejszego Regulaminu).

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową, mailowo bądź telefonicznie.

3. Zamówienia przez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane droga telefoniczną możliwe są jedynie 
w dniach oraz godzinach podanych na stronie Sklepu Internetowego (zakładka Kontakt).

4. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone, jeśli kupujący poprawnie wypełni formularz zamówienia oraz poda dokładne dane kontaktowe i dane adresowe, na jakie ma zostać Towar wysłany (w tym adres e-mail oraz numer telefonu).

5. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niekompletne, Sprzedający kontaktuje się z kupującym. W sytuacji, gdy kontakt ten jest niemożliwy - telefoniczny oraz mailowy) z winy Kupującego, usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz usunięcia.

8. Po prawidłowym złożeniu zamówienie Kupujący otrzymuję na swoją skrzynkę e-mailową wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu opłaty za Towar, na podany w potwierdzeniu zwrotnym, rachunek bankowy – w przypadku płatności przelewem lub wyborem płatności za pobraniem.

 

3. Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie bądź mailowo.

2. Towar wysyłany jest do Klienta za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego w ciągu 4 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

4. Dokładne koszty dostawy Towaru określone są na stronie Sklepu Internetowego (zakładka Koszty transportu).

5. W przypadku nie odebrania wysłanego produktu Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki oraz zwrotu.

 

4. Płatności

 

1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia Kupującemu paragon bądź fakturę.

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze) bądź przelewem na konto bankowe Sklepu.

 

5. Odbiór towaru

 

1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający może wysłać Towar poza granice Polski za zgodą Sprzedającego (koszty takiej wysyłki ustalane są odrębnie przez firmę kurierską).

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie, Towar będzie uszkodzony bądź niekompletny należy w obecności kuriera spisać stosowny protokół oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Brak stwierdzenia ilościowego lub jakościowego przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy braku części przesyłki.

 

6. Postanowienia końcowe

 

1 . Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

2. Data opublikowania Regulaminu 19.12.2017 roku